top of page

שקיפות

העמותה הוקמה בשנת 1992 ומאגדת בתוכה את כל פעילויות הפנאי והרווחה של האוכלוסייה המוגבלת באזור השפלה.

 

הנהלת העמותה פועלת גם לשיפור איכות החיים של האוכלוסייה המוגבלת בעיר ובאזור בכלל, ע"י פעילות משותפת עם המוסדות באזור לשיפור הנגישות (מדרכות, מבני ציבור, חוף הים ועוד...) מקומות חנייה לנכים, חקיקה ואכיפה בנושא חניית נכים, פארקים נגישים עם מתקנים מותאמים, השמה בעבודה, הטבות וסיוע מהמוסדות השונים, מתן יעוץ לחברים.

דגש מושם בעמותה בפיתוח פעילות ספורט לילדים ובני נוער נכים בשילוב ילדים ובני נוער בריאים

 

אחת לשנתיים מתקיימות בחירות כלליות לבחירת חברי הנהלת העמותה. כל פעילויות העמותה נמצאות תחת הפיקוח של רשם העמותות ושלטונות המס. הניהול הכספי של העמותה מבוצע ע"י רואה חשבון חיצוני ומבוקר ע"י ועדת ביקורת פנימית, שלטונות המס, רשם העמותות ומבקר עריית ראשל"צ.

 

ברשות העמותה אישורים משלטונות המס על ניהול ספרים כחוק ואישור על ניכוי מס על תרומות לעמותה.

כל הפעילויות בעמותה, היינו: ניהול, ארגון וביצוע פעילות חברתית וספורטיבית, מתנהלות בהתנדבות מלאה של נכים בוגרים, ארגוני מתנדבים, מסגרת מחויבות אישית של תלמידי תיכון וחברי תנועות הנוער. מקבלי השכר היחידים בעמותה הם אנשי מקצוע, מאמנים ונותני שירותים שונים.

 

תקציב העמותה מורכב מדמי חבר, השתתפות החברים בהוצאות ייעודיות, תרומות, הקצבות ממוסדות- עיריית ראשון לציון, מפעל הפיס וספורטוטו.

חברי העמותה נוטלים חלק בתחרויות ארציות ובינלאומיות במסגרת התאחדות ישראלית לספורט נכים.

בתכנון, שילוב פעילויות חדשות נוספות כגון: שייט, אופני יד וסייף. פתיחת הפעילות מותנית במספר נרשמים מינימלי לפעילות.

 

העמותה חברה בהתאחדות הישראלית לספורט נכים, ולה נציגים בהנהלת ההתאחדות ובוועדות הענפיות.

חברי הנהלת העמותה משתתפים בפורומים עירוניים וארציים אשר מטרתם לקדם את ענייני אוכלוסיית הנכים בעיר ובארץ.

 

מימון כל הפעילויות המתקיימות במרכז נעשה בחסות ובתמיכת הגופים הבאים:

  • דמי חבר והשתתפות החברים בהוצאות

  • עיריית ראשון לציון

  • החברה העירונית לפנאי ולספורט ראשון לציון

  • ספורטוטו- המועצה להסדר ההימורים בספורט

  • ביטוח לאומי- הקרן לפיתוח שירותים מיוחדים

  • תמיכות ממוסדות שונים

  • תרומות מגורמים פרטיים ומוסדיים

מבנה ארגוני

יושב ראש

חברי הנהלה

ועדת ביקורת

ועדת משמעת

ועדת תרבות וחברה

ועדת חברים

אירועים

הצטרפו לרשימת הדיוור

bottom of page