top of page

אופני יד

 

אופני יד הם אופניים בעלי שלושה גלגלים, המופעלים באמצעות הידיים.  מאחר שאין השתתפות של פלג הגוף התחתון במאמץ, משמשים אופני היד גם רוכבים נכי גפיים תחתונות.

ענף האופניים מאפשר לאדם עם מוגבלות להשתלב בחברה, לרכוב בחוץ עם משפחתו ועם חבריו ולהיות חלק פעיל בקהילה. הרכיבה על אופני יד מרחיבה את טווח הפעילות של אנשים עם מוגבלות בתנועה או לקות ראייה ופותחת עבורם שער חדש לפעילות קבוצתית וחווייתית בטבע.

אופני יד מרכז הספורט לנכים ראשון

הצטרפו לרשימת הדיוור

אירועים
bottom of page