top of page
מר יחזקאל יחזקאלי

יו"ר, חבר הנהלת התאחדות ספורט נכים וחבר ועדת הכספים.

חברי הנהלה

 

אירועים

הצטרפו לרשימת הדיוור

מימון אדרי מרכז הספורט לנכים ראשון לציון
נחום יעקב מרכז הספורט לנכים ראשון לציון
מרים אלקבץ מרכז הספורט לנכים ראשון לציון
סוזי קרקו מרכז הספורט לנכים ראשון לציון
מר מימון אדרי

חבר הנהלה, מנהל מקצועי של המרכז, חבר ועדה מקצועית בהתאחדות לספורט נכים ואחראי על קשרי החוץ של העמותה.

מר נחום יעקב

חבר הנהלה ומרכז ענף בדמינטון.

גב' מרים אלקבץ

חברת הנהלה, חברת ועדת חברים וועדת משמעת.

גב' סוזי קרקו

חברת הנהלה.

חזי יחזקאלי מרכז הספורט לנכים ראשון לציון
bottom of page